Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia

Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia

Podstawa programowa

Wbrew obiegowej opinii w szkołach branżowych, które po reformie edukacyjnym z 2017 roku zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe, wykładane są nie tylko przedmioty przygotowujące do wykonywania określonej profesji. Zadaniem szkoły branżowej I stopnia jest także zapoznanie ucznia z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi różnych dziedzin nauki, wśród których mieszczą się nauki przyrodnicze, nauki społeczne czy humanistyczne. Takie ukształtowanie procesu edukacyjnego stanowi bezpośrednią konsekwencję tego, że edukacja powinna być procesem, który kontynuuje się na kolejnych jej etapach. W szkole branżowej wykładana jest m.in. fizyka. Pomoce naukowe, których używają uczniowie tego rodzaju szkół, różnią się jednak od publikacji wykorzystywanych w liceach czy technikach. Większość nauczycieli proponuje swoim uczniom pozycję pt. Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia z www.taniaksiazka.pl, ponieważ jest on w pełni zgodny z podstawą programową i dobrze tłumaczy wiele skomplikowanych zagadnień. Należy pamiętać o tym, że fizyka nie jest nauką tylko teoretyczną, a wręcz przeciwnie – ma wiele zastosowań w praktyce. Z tego powodu tak ważne jest, by tę naukę dobrze opanowali młodzi ludzie planujący w przyszłości wykonywać zawód chociażby elektryka czy elektrotechnika.

Spis treści

Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia w znacznej mierze skupia się na ćwiczeniu wykorzystywania różnych wielkości fizycznych i rozwiązywania zadań z ich użyciem. Publikacja zachęca także do samodzielnej realizacji różnorodnych projektów, a także do przeprowadzania doświadczeń i wyciągania na ich podstawie wniosków. Wśród tematów, które zostały poruszone w publikacji, można wymienić na przykład:

grawitację i elementy astronomii – uczeń powinien potrafić wyjaśnić m.in. na czym polega ruch jednostajny po okręgu, co wchodzi w skład ziemskiej Galaktyki oraz jakie inne ciała niebieskie się w niej znajdują

fizykę atomową – tematy z tego rozdziału służą wyjaśnieniu pojęcia fotonu, światła czy linii widmowych

fizykę jądrową – uczniowie z tych lekcji dowiedzą się, czym jest i z czego składa się pierwiastek, a także poznają różne rodzaje energii i reakcji jądrowych.

Efektywne nauczanie

Ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli szkół branżowych I stopnia pokazują, że pozycja Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia to pozycja, która w znacznej mierze ułatwia naukę. Jasny, prosty język, liczne przykłady i odwołania do życia codziennego, a także ilustracje i wykresy ułatwiają zrozumienie tematów, co na pewno przyspiesza proces zapamiętywania.

Edukacja od pressfoto - pl.freepik.com
Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Nauka przez całe liceum

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie jest uznawany za jeden z najtrudniejszych, z jakimi przyjdzie się zmierzyć uczniom w czasie zdawania matur. Z tego powodu warto przygotować się do niego jak najlepiej i uczyć się systematycznie przez całe liceum, a nie tylko pod koniec ostatniej klasy szkoły średniej. Systematyczna nauka zawsze przynosi lepsze efekty niż nerwowe powtórki na ostatnią chwilę. Oprócz uporu i systematyczności ważne są jednak także pomoce naukowe, z jakimi się pracuje. Warto uczyć się z publikacji Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe, ponieważ książka ta w najbardziej dokładny i przystępny sposób przedstawia zagadnienia, z którymi muszą zmierzyć się maturzyści. Oprócz tego, że dobrze przygotowuje do egzaminu, uczy ona także krytycznego myślenia o zjawiskach społecznych i kształtuje świadomych obywateli, którzy są w stanie wypowiadać się na tematy dotyczące polityki czy sytuacji na świecie.

Zagadnienia ustrojowe

TaniaKsiazka: Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe jest przeznaczony do nauki w drugiej klasie szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Treści poruszane w publikacji dotyczą dosyć szczegółowych zagadnień z zakresy ustroju państwa polskiego, podstaw prawa oraz stosunków międzynarodowych. Podręcznik nie tylko w jasny i zrozumiały sposób przekazuje teorię, ale także zmusza uczniów do krytycznego myślenia i oceniania poszczególnych rozwiązań i zjawisk. Umiejętność wypowiadania się na tak skomplikowane tematy jest cechą wyróżniającą członków społeczeństwa obywatelskiego, dlatego tak ważne jest rozwijanie tego rodzaju zdolności. W publikacji Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe porusza takie tematy jak na przykład:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej
 • Władza ustawodawcza w Polsce
 • Władza wykonawcza w Polsce
 • Administracja rządowa
 • Samorząd terytorialny
 • System prawny
 • Funkcje prawa
 • Źródła prawa
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo administracyjne
 • Władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Globalizacja współczesnego świata
 • Polska w Unii Europejskiej.

Układ podręcznika

Układ treści w publikacji Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe jest bardzo przejrzysty, co z pewnością ułatwia naukę. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie, które pomaga w powtórzeniu materiału. Trudniejsze terminu zostały wyjaśnione w ramkach na marginesach. Oprócz tego w podręczniku zamieszczono liczne pytania i polecenia do samodzielnego wykonania.

Edukacja od pressfoto - pl.freepik.com
Informatyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Informatyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Programista poszukiwany

Wiele dzieci pragnie zostać w dorosłym życiu informatykami bądź programistami, ponieważ wierzą, że najważniejszym elementem tego zawodu jest granie w gry komputerowe. Rzeczywistość przedstawia się zgoła inaczej, a programiście często bliżej do matematyka czy fizyka niż do gracza. Osoby zdolne do wymyślania nowych rozwiązań technologicznych oraz pisania nowych algorytmów i aplikacji są jednak obecnie potrzebne na rynku pracy bardziej niż kiedykolwiek indziej, dlatego też trzeba podejmować wszelkie niezbędne działania, by zainteresować dzieci informatyką i zachęcić je do nauki tego przedmiotu. Pomocna w tym może okazać się publikacja Informatyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe. Podręcznik stworzony przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z pewnością przypadnie do gustu młodzieży, ponieważ większość poruszonych w nich zagadnień ma charakter czysto praktyczny, nie zaś teoretyczny. Nudne tematy dotyczące na przykład budowy wewnętrznej karty graficznej zostały zastąpione przez liczne przykłady z życia, które z pewnością wydadzą się ciekawe młodemu człowiekowi.

Pierwsze kroki w świecie programowania

Można wymienić co najmniej kilkadziesiąt najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych w firmach na całym świecie. Aby jednak świadomie z nich korzystać, należy najpierw poznać podstawy informatyki, a przede wszystkim nauczyć się myślenia matematycznego oraz podstaw algorytmiki. Szkoła średnia to idealny moment, by wprowadzić uczniów w te zagadnienia. Informatyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/informatyka-2-podrecznik-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-wojciech-hermanowski-p-1377993.html) uczy porządkowania ciągów liczb, obliczania wartości elementów ciągu różnymi metodami, a także pokazuje, jakich algorytmów używać do wykorzystywania konkretnych problemów. Mając takie solidne podstawy z zakresu matematyki, można przejść do nauki języków programowania. Informatyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe uczy korzystania z dwóch najpopularniejszych obecnie języków: C++ oraz Pythona.

Budowa podręcznika

Informatyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe został skonstruowany w taki sposób, by maksymalnie zachęcać uczniów do pracy własnej. Realizacji tego zadania służą liczne ćwiczenia do samodzielnego rozwiązywania. Podręcznik WSiP do informatyki dla klasy drugiej szkoły średniej zawiera ponadto:

 • atrakcyjne dla uczniów infografiki
 • liczne przykłady z życia
 • prezentacja krok po kroku teorii oraz praktyki danego zagadnienia
 • liczne ćwiczenia i zadania po każdym temacie.
Biznes od pressfoto - pl.freepik.com